Terms and Conditions

In connection with the visit to the website https://express-bag.com (hereinafter: the online store) and the purchase of products, it is considered that 


Online store provider or seller: 
03 Coaching, Leon Obreza s.p.
Spodnje Stranje 33B
1242 Stahovica
Registration number: 8825157000
Tax number: 54593425
email: info@express-bag.com
phone number: +386 40 542 977
 ('the company')


Introductory definitions:
General terms and conditions of the online store https://express-bag.com/ (hereinafter: the General Terms and Conditions): these General Terms and Conditions regulate the conclusion of distance contracts with consumers via the World Wide Web, which, in accordance with the Consumer Protection Act, the Electronic Commerce Act and the Electronic Communications Act, constitutes an information society service; requires that we provide the person with the information covered here,
online store visitor (hereinafter: visitor): is a person who has visited or navigated through the online store and its subpages,
Registered user: a visitor who has entered his consent to the provisions of these General Terms and Conditions by entering the required data and clicking on the "Register" button, and has registered his user account in accordance with the "User account registration" section,
user: visitor or registered user of the online store,
customer: a user who successfully makes a purchase in the online store,
purchase: concluding a distance contract for the purchase of selected products by placing an online order, at the published price and in accordance with the terms and conditions of the General Terms and Conditions in force at the time of placing the order.


Validity of these General Terms and Conditions:
These General Terms and Conditions determine the operation of the online store, the rights and obligations of the user or customer towards the company, and regulate the business relationship between the company and the customer.
The buyer is always bound only by the latest version of these General Terms and Conditions, which is valid at the time of purchase. Purchases already made will always be judged in accordance with the General Terms and Conditions in force at the time of purchase.
As a result of each purchase, we consequently urge the customer to express his / her knowledge of the provisions of the applicable General Terms and Conditions (mark the input field "I agree with the General Terms and Conditions" at the last step of the purchase). 
Any customer may at any time request the company to provide him with those General Terms and Conditions that were in force at the time of his purchase. These are provided to him free of charge by the company on a durable medium, and the relevant General Terms and Conditions constitute a contract between the buyer and the company.
 In the above case, you can always contact:
– info@express-bag.com
- or, call us on +386 40 542 977 within official working hours, ie from Monday to Friday between 09:00 and 19:00 and on Saturday between 09:00 and 13:00.

These General Terms and Conditions do not regulate the protection of personal data and the use of cookies in connection with online shopping, and do not offer information under Article 13 of the General Data Protection Regulation (GDPR), but this area is defined in general information on personal data protection. are published at the link: https://express-bag.com/politika-zasebnosti.


Changes to these General Terms and Conditions:
Upon the implementation of additional services and technologies, in the event of new circumstances and in all possible other cases that contribute to this, the company reserves the right to change these General Terms and Conditions.
If these General Terms and Conditions are changed, we will do everything in our power to inform users about this through the usual electronic communication channels, or through a notice that will be published on our online store.
Only those General Terms and Conditions that are in force at that time will also always be published on the online store. 


Obvezne informacije, ki jih družba vselej zagotovi kupcem pred nakupom:
•    podatke o identiteti družbe: ime in sedež družbe, kakor tudi matična številka in davčna številka (ID za DDV), so navedeni na začetku teh Splošnih pogojev,
•    kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo z družbo: se nahajajo v relevantnih poglavjih (elektronski naslov in telefonska številka), oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
•    informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oziroma storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno z morebitnimi  poprodajnimi storitvami: so vselej pisno in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini,
•    informacije o dostopnosti izdelkov oziroma storitev iz ponudbe spletne trgovine: so vselej pisno prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini
•     končne cene blaga, ki vključujejo davke oziroma druge dajatve: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na strani »Zaključek nakupa«, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno«, pri čemer je rok veljavnosti teh podatkov natančneje opredeljen v poglavju »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev,
•     način, kraj, pogoje in stroške dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, ter rok dostave:
način ter kraj dostave: je na izbiro na straneh »Zaključek nakupa«, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in dostave vselej navedene v poglavju »Dostava«  teh Splošnih pogojev,
pogoji in stroški dostave izdelkov: so prikazani na strani »Zaključek nakupa« do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno«, po izbiri izdelka za nakup (dodajanju izdelka v »Košarico«), pri čemer so pogoji dostave in stroški odvisni od različnih faktorjev, opisanih pod poglavjem »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev.  
rok dostave: ocenjeni rok dostave je naveden ob vsakem zadevnem izdelku,
•    možni načini plačila: so prikazani in na izbiro na straneh »Plačilo in dostava« ter »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih  teh Splošnih pogojev,
•    plačilni pogoji: so prikazani in na izbiro na strani »Zaključek nakupa« do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih  teh Splošnih pogojev,
•    časovno veljavnost ponudbe: je natančneje opredeljena v poglavju »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev
•    rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop: je skupaj z opisom pravice do odstopa v in primerov, v katerih kupec kot potrošnik nima pravice do odstopa, naveden v poglavju »Odstop od naročila (pogodbe)« teh Splošnih pogojev.
 
Družba se prav tako zavezuje, da bo nakupovalcu pred nakupom vselej nudila tudi:
•    informacije o tem kaj je stvarna napaka, kako jo je mogoče uveljavljati in kakšne pravne možnosti ima kupec v povezavi z njo: je navedeno v poglavju »Stvarne napake na izdelku« in poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.
•    pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci: je navedeno v poglavju »Stvarne napake na izdelku« teh Splošnih pogojev,
•    pojasnilo, da se podpora, ki jo družba nudi kupcem v zvezi z njihovimi pritožbami in reklamacijami izdelkov, nanaša zgolj na nakupe, ki so bili uspešno izvedeni na tem spletnem mestu: je navedeno v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,
•    pojasnilo, da ima kupec možnost izvensodnega reševanja sporov: je navedeno v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev.


Odgovornost za delovanje spletne trgovine:
Družba se trudi zagotavljati neprekinjen, nemoten in varen dostopa in uporabo spletne trgovine vsem uporabnikom preko običajnih komunikacijskih sredstev, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati. Družba posledično uporabnikom spletne trgovine ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletnega mesta in morebitno nezmožnostjo dostopa do vsebina in izdelkov, ki so ponujeni na spletni trgovini, na kar uporabnik pristane z uporabo te spletne trgovine.
Družba dostopanje do spletne trgovine z komunikacijskimi sredstvi omogoča na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne trgovine lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. elektrika, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).


Registracija uporabniškega računa in odgovornost registriranega uporabnika:
Na spletni trgovini je mogoče nakup opraviti kot neregistrirani obiskovalec spletne trgovine, torej zgolj z vnosom podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo naročila. Obiskovalec pa lahko tudi registrira nov uporabniški račun, kar stori tako, da na ustrezni podstrani  vnese svoje geslo za dostopanje do računa in elektronski naslov, ter s klikom na gumb »Prijava« odda svoje soglasje k določilom teh Splošnih pogojev. S tem obiskovalec postane registrirani uporabnik spletne trgovine. 
V kolikor bi registrirani uporabnik želel svoje podatke kasneje spremeniti, lahko družbo v zvezi s tem kontaktira preko elektronskega naslova info@express-bag.com.  Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte 
Registrirani uporabnik družbi jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje v zvezi z registracijo svojega uporabniškega računa točni, resnični in pravilni, ter da spletne trgovine ne bo uporabljal v nasprotju s temi Splošnimi pogoji.
Če obiskovalec ob registraciji uporabniškega računa družbi posreduje netočne, neresnične in nepravilne podatke, ali če družba utemeljeno domneva, da so podatki netočni, neresnični, nepravilni, ima Družba pravico ukiniti vse registrirane uporabniške račune takega obiskovalca. 
Vsak registrirani uporabnik je izključno odgovoren za vse aktivnosti na in v zvezi s svojim uporabniškim računom in je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo pred neupravičeno uporabo. V primeru neupravičene uporabe uporabniškega računa in/ali gesla, oziroma ob sumu, da je nekdo z njegovim uporabniškim računom izvršil kaznivo dejanje, oziroma kako drugače povzročil škodo, je registrirani uporabnik dolžan nemudoma obvestiti družbo preko elektronskega naslova info@express-bag.com, oziroma tako, da pokliče na številko +386 40 542 977.


Uporaba spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo
Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, v kolikor v zvezi s tem ne pridobi izrecno dovoljenje njegovih zakonitih zastopnikov.
 Postopek registracije uporabniškega računa je bil ustvarjen ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov, kar pomeni družba ne zbira letnic rojstva registriranih uporabnikov. Družba posledično ne premore načina, s katerim bi lahko ekonomično in učinkovito preverila,  ali gre pri kreiranju uporabniškega računa, ponujanju blaga, izvršitvi nakupa in obdelavi posredovanih osebnih podatkov uporabnika, za osebne podatke mladoletne osebe.
Družba prav tako zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljive za otroke.
V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki otrok zbrišejo.
Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oz. varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma, da je poleg elektronskega naslova družbi prostovoljno posredoval še druge osebne podatke, lahko to sporočijo družbi in zahtevajo izbris osebnih podatkov na naslovu info@express-bag.com, oziroma tako, da pokliče na številko +386 40 542 977.
Vsaka komunikacija, namenjena osebam, za katere je družba ugotovila da so mlajše od 18 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala njihove zaupljivosti, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.


Potek nakupa na spletni trgovini:
Uporabnik nakup na spletni trgovini izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:
navigacija do spletne trgovine,
iskanje in ogled posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini,
ogled izdelka in izbor količine izdelka za nakup z vnosom številk v zadevna vnosna polja oziroma z izvedbo klikov zadevnih gumbov (»+« oziroma »-«),
dodajanje izbrane količine specificiranega izdelka v nakupovalno košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«,
pregled izbranega izdelka in količine v pojavnem polju košarice z klikom na gumb »Pregled košarice«, ter klik na gumb »Nadaljuj na blagajno« za prehod v naslednji korak, ki vodi k uspešno izvedenemu nakupu,
uporabnik vnese zahtevane podatke za izvršitev naročila in izvedbo dostave izdelka v ustrezna polja,
uporabnik si izbere želeno plačilno metodo in način dostave izdelka,
uporabnik preveri vse dosedanje vnose (specifikacijo oziroma količino izbranega izdelka, podatke za izvršitev nakupa in dostavo, izbrano plačilno metodo in način dostave), jih po potrebi spremeni ter še enkrat preveri skupno ceno vseh izbranih izdelkov, ki vključuje davke oziroma druge dajatve in strošek dostave, vnese morebitne kupone oziroma kode za popuste, doda dodatne opombe glede nakupa oziroma dostave, ter odda ustrezna soglasja in se seznani z dejstvom, da se s klikom na gumb »Prebral/-a sem in se strinjam s pogoji poslovanja spletne strani *, da se strinja z vsemi določili teh Splošnih pogojev, ter v primeru, da se z vsem navedenim strinja in želi izvršiti nakup, klikne na gumb »Zaključi nakup«.
S klikom na gumb »Zaključi nakup« je pogodba med kupcem in družbo glede nakupa izbranega oziroma izbranih izdelkov sklenjena.
Sprejem naročila in potrditev naročila s strani družbe ter kupčeva časovno omejena možnost popravkov in odstopa od naročila brez posledic:
Po oddaji naročila kupec na vneseni elektronski naslov prejme obvestilo, da je bilo naročilo uspešno sprejeto. 
V nadpisanem obvestilu je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, tabelo izdelkov in razdelanimi cenami po posameznih postavkah, skupaj z  razčlenjeno ceno in vsemi stroški, davki ter dajatvami. Obvestilo vsebuje tudi pouk o pravici do odstopa od pogodbe, kot je opredeljeno v poglavju »Odstop od naročila (pogodbe)« teh Splošnih pogojev.
Ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni trgovini v času kupčevega nakupa, pri čemer lahko kupec v tem primeru odstopi od naročila (pogodbe) brez kakršnih koli posledic.
Še dve (2) uri po prejemu obvestila o tem, da je bilo naročilo uspešno sprejeto, ima kupec možnost odstopiti od naročila (pogodbe) brez kakršnih koli posledic s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov info@express-bag.com oziroma tako, da pokliče na številko +386 40 542 977 znotraj delovnega časa družbe. Na enak način in v enakem obdobju, lahko kupec prav tako spreminja oziroma popravlja uspešno oddano naročilo.
Posredovanje izdelka službi za dostavo (odprema blaga) in kupčev odstop od naročila (pogodbe), ki ima lahko za posledico vračilo blaga in povrnitev stroškov dostave družbi:
Po poteku dveh (2) ur od prejema obvestila o uspešno sprejetem naročilu in v kolikor je družba prejela kupčevo plačilo za naročeni izdelek (razen v primeru plačila po povzetju), družba posreduje naročeni izdelek službi za odpremo. 
Kupec kljub temu ohrani možnost, da s sporočilom,  ki ga pošlje na elektronski naslov info@express-bag.com, oziroma tako, da pokliče na številko +386 40 542 977 znotraj delovnega časa družbe, obvesti družbo, da odstopa od naročila (pogodbe), pri čemer ga lahko v tem primeru bremeni vračilo dostavljenega izdelka in povrnitev stroškov dostave prejetega izdelka družbi, kot je opredeljeno v poglavju »Odstop od naročila (pogodbe)« teh Splošnih pogojev.


Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila:
Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;
spreminja izbrani način dostave izdelka;
spreminja izbrani način plačila ter
pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila.
pri vsakem od korakov ima kupec možnost vrnitve korak nazaj.


Posredovanje računa in kupčeva zahteva za posredovanje pogodbe na trajnem nosilcu:
Družba ob dostavi naročenih izdelkov kupcu v paketu z naročilom pošlje tudi natisnjen račun. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za kupljene artikle ob njihovem prevzemu. V nekaterih primerih, kjer račun ni natisnjen, pošljemo račun naknadno na elektronski naslov kupca.
Na računu je razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.
 
Kupec lahko s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov info@express-bag.com oziroma tako, da pokliče na številko +386 40 542 977 znotraj delovnega časa družbe, družbo kadarkoli po izvršenem nakupu zaprosi, da mu ta brezplačno posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu izdelka, na trajnem nosilcu. Zadevni Splošni pogoji namreč predstavljajo pogodbo med kupcem in družbo.


Načini plačila:
Nakupe na spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine: 
Plačilo po predračunu (npr. položnica, nakazilo prek SWIFT številke, ipd.). Predračun je potrebno izvesti v roku 7 dni, sicer ima družba pravico odstopiti od pogodbe. Plačilo se šteje za opravljeno z dnem, ko je dal kupec nalog za plačilo banki ali drugi organizaciji za plačilni promet. Naročeni izdelek je poslan takoj, ko prejmemo zadevna sredstva na naš bančni račun:
03Coaching, Leon Obreza s.p., Spodnje Stranje 33B, 1242 Stahovica
IBAN  SI56 6100 0002 5513 384 odprt pri banki Delavska hranilnica d.d.
Naročeni izdelki lahko kupec plača tudi s storitvijo Stripe Payment  (plačilne kreditne kartice Maestro, Mastercard, Visa).
Po prejemu naročila na podlagi nadpisanih plačilnih metod, bo družba naročilo predala službi za dostavo v najkrajšem možnem času.
Na nadpisanem prevzem mestu je možno plačilo izvesti s plačilno oziroma kreditno kartico (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro), pri čemer bo vselej velja tista cena, ki je bila dogovorjena v okviru oddanega naročila zadevnega spletnega nakupa.

 


Dostava:
Družba sodeluje s službami za dostavo, ki jih izbira po lastni presoji.
Kupec bo o predvidenem roku dostave in ostalih podrobnostih obveščen iz strani dostavne službe en dan pred dostavo ali zjutraj na dan dostave.
 
Predviden rok dostave je zgolj informativne narave, pri čemer velja, da je od rok dostave od trenutka, ko družba izdelek preda službi za dostavo, izven njenega vpliva. Družba posledično kupcu ne odgovarja za škodo, ki bi mu morda nastala, ker je služba za dostavo prekoračila predvideni rok dostave, oziroma zaradi nastopa druge okoliščine, ki prav tako leži izven vpliva družba (npr. naravne nesreče, poplave, ipd.).
Družba je prav tako prosta odgovornosti v zvezi s poškodbami izdelkov, ki se zgodijo oziroma pojavijo kot posledica dostave. Vse zahtevke iz tega naslova mora kupec nasloviti neposredno na zadevno službo za dostavo.


Cene izdelkov in stroški dostave:
Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi. 
Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in ne vsebujejo DDV, saj družba ni davčni zavezanec.
Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko uporabnik izbere metodo dostave oziroma osebni prevzem, ter se končni ceni naročila prištejejo na zadnjem oknu, kjer uporabnik naročilo potrdi, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Postopek nakupa na spletni trgovini«. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov v spletni trgovini.


Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni:
Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Postopek nakupa na spletni trgovini«.
Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelka, kakor tudi popusti izdelkov, ki so posebej označeni kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo. 
Promocijske kode, kode za popust in boni se lahko seštevajo s popustom posameznega izdelka.
Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.


Posebne oznake izdelkov:
•    z oznako “Novo” je označen izdelek, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke spletne trgovine, še ni bil na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca.
•    z oznako “Popust” oziroma »Akcija« se označi izdelek, ki ima ceno znižano v znatni meri, glede na ceno, ki jo je imel pred prejemom te oznake. Odstotek znižanja je naveden ob izdelku.
•    z oznako “Trenutno ni na zalogi” oziroma »Trenutno ni dobavljiv« je lahko označen izdelek, ki ga spletna trgovina trenutno nima na zalogi in ga ne bo mogla pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega artikla.


Odstop od naročila (pogodbe):
Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od naročila (pogodbe), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. 
Navedeni 14 dnevni rok se začne šteti z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom.
Odstop od naročila (pogodbe) lahko kupec družbi sporoči s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov družbe: info@express-bag.com

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).


Vračilo izdelkov v primeru odstopa od naročila (pogodbe):
V primeru odstopa od naročila (pogodbe) mora kupec vselej vrniti prejeti izdelek. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku izbrane službe za dostavo. Izdelek je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od naročila (pogodbe).
To kupec stori tako, da izdelek pošlje po pošti na naslov družbe: 
03 Coaching, Leon Obreza s.p.
Spodnje Stranje 33B
1242 Stahovica
Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. 
Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.
Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je izdelek, ki je bil izdelan po natančnih navodilih kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. 
Odstop od pogodbe ni mogoč za:
•    za izdelke ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera družba nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
•    za opravljano storitev, če  družba pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo družba v celoti izpolni;
•    izdelek, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;


Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od naročila (pogodbe):
Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od naročila (pogodbe). Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
Pri odstopu od naročila (pogodbe) kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku popust in se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vrne le dejansko vplačani znesek nakupa. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne.
 
Če se kupec odloči za odstop od naročila (pogodbe) pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, zanj pa ne more zahtevati vračila kupnine. V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.
V izjemnih primerih, lahko družba kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo družba z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe družbe.
Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.


Stvarne napake na izdelku:
Izdelek ima stvarno napako, če nima:
lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana  oziroma bi mu morala biti znana;
lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.
Stvarno napako na naročenem izdelku lahko kupec uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka naše spletne trgovine, če ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na naši spletni trgovini. 
Ko kupec uveljavlja stvarno napako na izdelku lahko sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer lahko zahteva:
odpravo napake,
zamenjavo izdelka z novim brezhibnim izdelkom,
vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
vračilo plačanega zneska.


Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb:
Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji na elektronski naslov družbe: info@express-bag.compošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da sporočilo umestiti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi. Priporočeno je, da v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, video posnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako.
Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacija) in v kolikor se z obstojom stvarne napake strinja, bo družba izbranemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavljanu stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladili glede nadaljnjega postopanja.
 
Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni. 
Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.
Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni trgovini. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek elektronskega naslova info@express-bag.com, oziroma tako da pokliče na številko +386 40 542 977.
Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.


Izvensodno reševanje potrošniških sporov:
Skladno s predpisi družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Družba, ki kot ponudnica blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.


Vklopi razum, zahtevaj račun:
Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.
 

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev:
Te Splošni pogoji začnejo veljati na dan 24. 09. 2021.

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.